Kraj

Ćwiczenia modułu GFFFV Wrocław

Ćwiczenia modułu GFFFV Wrocław

We wtorek, 24 maja 2022 r. w okolicach Jakuszyc i Szklarskiej Poręby odbyły się ćwiczenia modułu GFFFV Wrocław. Scenariusz zakładał wyjazd modułu do fikcyjnego kraju „Silmont”, w którym szaleją pożary lasów. W ćwiczeniach pod kryptonimem „RECON 2022” udział wzięło ponad 20 zastępów PSP, Lasy Państwowe, Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz przedstawiciele czeskiej straży pożarnej.

Ćwiczenia rozpoczęły się wcześnie rano od przyjazdu zadysponowanych zastępów do miejsca koncentracji sił i środków w Jakuszycach. Zbiórka została zorganizowana bezpośrednio przed zainscenizowanym przejściem granicznym. Pierwszym elementem ćwiczeń były badania medyczne strażaków wyjeżdżającym do akcji.

Kolejnym krokiem było przekroczenie granicy kraju niebędącego w strefie Schengen i związana z tym wnikliwa kontrola graniczna dokumentów, ratowników oraz pojazdów. Już na tym etapie organizatorzy przewidzieli kilka podgrywek, mających na celu pokazanie uczestnikom ćwiczeń jak ważne jest dobre przygotowanie do wyjazdu – sprawdzenie niezbędnych dokumentów w tym daty ważności paszportu czy ubezpieczenia pojazdów, zadbanie o właściwe spakowanie sprzętu i jego zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Po przekroczeniu granicy kompania logistyczna wchodząca w skład modułu przystąpiła do przygotowania obozowiska, zastęp SLDiŁ zadbał o organizację łączności, natomiast dowódca po skontaktowaniu się z przedstawicielem lokalnych władz udał się na rozpoznanie miejsca działań. Zadaniem modułu była obrona zabudowań przed czołem pożaru zlokalizowanych w trudnodostępnym górskim terenie. Dodatkowo scenariusz zakładał, że na obszarze objętym pożarem prowadzone są działania wojskowe.

Pierwsze zastępy, które dotarły na miejsce pożaru, przystąpiły do działań gaśniczych. W ich trakcie zlokalizowano osobę poszkodowaną, którą ewakuowana w bezpieczne miejsce i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. W międzyczasie rozpoczęto organizację punktów czerpania wody z wykorzystaniem pompy o wysokiej wydajności oraz pomp pływających. Samochód wężowy zbudował magistralę wodną do miejsca pożaru.

W czasie działań gaśniczych znaleziono materiały niebezpieczne – miny i pociski. Na miejsce został zadysponowany patrol saperski, a działania gaśnicze zostały przerwane i ograniczone do zabezpieczenia miejsca działań saperów. Wojskowi, po przybyciu na miejsce dokonali rozpoznania znalezionych przedmiotów, określili rodzaj zagrożenia, a następnie przystąpili do usunięcia materiałów wybuchowych.

Po usunięciu zagrożenia gotowe już było zaopatrzenie wodne i kontynuowano działania gaśnicze, które były wspierane również z powietrza. Samoloty gaśnicze dokonały zrzutów wody na źródło ognia. Ich tankowanie odbywało się na lotnisku w Jeleniej Górze.

Ćwiczenia były doskonałą okazją do sprawdzenia sprzętu, przećwiczenia procedur i zgrania jednostek przed nadchodzącą recertyfikacją modułu GFFFV Wrocław.

Foto: Kamil Czereba, Konrad Pluciński

Strażacki.pl

We wtorek, 24 maja 2022 r. w oko

Galeria

Czytaj również