Puszczykowo

[FOTORELACJA] Przekazanie GCBA 5/32 MAN LE 18.280 do OSP Puszczykowo

[FOTORELACJA] Przekazanie GCBA 5/32 MAN LE 18.280 do OSP Puszczykowo

W czwartkowy wieczór (02.07.2020 r.) w Puszczykowie (woj. wielkopolskie, pow. poznański), przed remizą miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, odbyła się oficjalna uroczystość przekazania ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego marki MAN, przekazanego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bartłomiej Wróblewski, Wielkopolski Komendant Państwowej Straży Pożarnej bryg. Dariusz Matczak, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jacek Michalak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 9 Poznań-Mosina st. kpt. Paweł Zieliński, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poznaniu dh Wacław Zajączkowski, przedstawiciele miejscowego samorządu oraz delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP. Rozpoczęła się ona od złożenia meldunku Wielkopolskiemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej bryg. Dariuszowi Matczakowi, przez dowódcę uroczystości - dh Elizę Bałazy, naczelnika OSP Puszczykowo. Kolejno nastąpiło symboliczne przekazanie dowodu rejestracyjnego przez posła Bartłomieja Wróblewskiego, Wielkopolskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Dariusz Matczaka oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu bryg. Jaceka Michalaka, na ręce dh. Gniewko Niedbały, prezesa OSP Puszczykowo. Pojazd został też symbolicznie wprowadzony do podziału bojowego jednostki. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy wspólnie stwierdzili, że jednostki OSP, w tym OSP Puszczykowo, odgrywają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa i mogą liczę na wsparcie. Zaraz po zakończeniu uroczystości przez dowódcę, wszyscy zaproszeni mieli okazję zapoznać się z przekazanym pojazdem i jego wyposażeniem.

Przekazany pojazd, to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy (GCBA 5/32) MAN LE 18.280 w zabudowie firmy Stolarczyk, który swoją służbę w Straży Pożanej rozpoczął kilkanaście lat temu w JRG-3 Poznań, a następnie w JRG-1 Poznań i JRG-7 Poznań, skąd trafił do Puszczykowa. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 500 litrów oraz autopompa o wydajności 3200 litrów/minutę. Ponadto w pojeździe znajduje się wyposażenie ratownicze, w postaci armatury wodno-pianowej, aparatów ochrony układu oddechowego, narzędzi hydraulicznych, sprzętu burzącego, motopompy pływającej, czy zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1. Pojazd ma pełnić w jednostce rolę samochodu pierwszowyjazdowego, który będzie dysponowany zarówno do działań typowo gaśniczych, jak i miejscowych zagrożeń. Znacząco wzmocni on potencjał bojowy jednostki oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w Puszczykowie, jak i sąsiednich gminach.

To ważny i historyczny dzień w OSP Puszczykowo, jednostce, która w 2011 roku po kilkudziesięciu latach przerwy reaktywowała swoją działalność i ponownie zaczęła służyć na rzecz całej społeczności. Początki po wznowieniu działalności nie były łatwe. Miejscowi strażacy nie posiadali własnej remizy, wyposażenia, czy samochodu gaśniczego. To przede wszystkim dzięki ich własnemu i olbrzymiemu zaangażowaniu, OSP Puszczykowo po 9 latach posiada własną remizę, wyposażenie, 2 pojazdy gaśnicze, 1 operacyjny oraz co najważniejsze, ogromną wdzięczność i zaufanie lokalnej społeczności, której w ciągu ostatnich lat udało się pomóc kilkaset razy.

Strażacki.pl

W czwartkowy wieczór (02.07.2020 r.) w Puszczykowie (woj. wielkopolskie, p

Galeria

Czytaj również