Lubnów

VIII Zlot Starych Sikawek Strażackich w Lubnowie

VIII Zlot Starych Sikawek Strażackich w Lubnowie

W drugi weekend lipca br. odbyła się ósma edycja zlotu starych sikawek strażackich. Do miejscowości Lubnów na Dolnym Śląsku zjechało siedemnaście drużyn, które stanęły do wspólnej rywalizacji w przygotowanych konkurencjach.

Zaprezentowano łącznie piętnaście sikawek przewoźnych i dwie przenośne. Ponad stuletni sprzęt był utrzymany w bardzo dobrym stanie, a co najważniejsze, był sprawny. Mieszkańcy oraz przybyli goście mieli okazję zobaczyć z bliska, jakim wyposażeniem dysponowały kiedyś jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W dniach 9 i 10 lipca 2022 roku po raz ósmy zorganizowano zlot zabytkowych sikawek strażackich. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Ziębic – pan Mariusz Szpilarewicz oraz Starosta Powiatu Ząbkowickiego – pan Roman Festera.

Pierwszego dnia odbyły się zawody dedykowane dla drużyn 40+. Siedmioosobowe ekipy miały za zadanie wykonać rozwinięcie bojowe oraz dodatkowe zadania. Tym razem nie liczyły się czasy ani wyniki. Organizatorzy postawili na wspólną zabawę i integrację. Wszystkie drużyny zajęły pierwsze miejsca.

Dodatkowe nagrody przyznano dla najstarszego zawodnika, którym był 73-letni druh Stanisław Czerniecki z OSP Pakosławice. Kolejna nagroda powędrowała do największego pechowca zawodów – druhny Wiesławy Kurowskiej z OSP Stary Paczków. Natomiast reprezentacja z OSP Czerńczyce otrzymała nagrodę dla najstarszej drużyny, której średnia wieku liczyła 59,17 lat.

Klasyfikacja generalna drużyn po obu konkurencjach:

 • 1 miejsce OSP Czerńczyce: 5 pkt.
 • 2 miejsce OSP Maciowakrze: 8 pkt.
 • 3 miejsce OSP Przewóz: 10 pkt.
 • 4 miejsce OSP Pomianów Dolny: 11 pkt.
 • 5 miejsce OSP Lubnów: 12 pkt.
 • 6 miejsce OSP Łąka: 13 pkt.
 • 7 miejsce OSP Lutomia: 15 pkt.
 • 8 miejsce SDH Jasenna: 15 pkt.
 • 9 miejsce OSP Wadochowice: 15 pkt.
 • 10 miejsce OSP Wójcice: 16 pkt.
 • 11 miejsce SDH Uhelna: 17 pkt.
 • 12 miejsce OSP Pakosławice: 17 pkt.
 • 13 miejsce OSP Granowice: 18 pkt.
 • 14 miejsce OSP Tarnów: 22 pkt.
 • 15 miejsce OSP Braszowice: 23 pkt.

Drugiego dnia odbyła się główna część wydarzenia, czyli turniej z wykorzystaniem sikawek strażackich. Do rywalizacji stanęło 17 drużyn z Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Republiki Czeskiej.

Podczas pierwszej konkurencji uczestnicy mieli za zadanie pokonać tor przeszkód na koniec podać prąd wody z wykorzystaniem sikawki. Druga konkurencja to zespołowe zadanie fizyczne, gdzie drużyny przeciągały wąż strażacki wypełniony wodą. W trakcie zlotu zaprezentowano łącznie piętnaście sikawek przewoźnych i dwie przenośne. Ponad stuletni sprzęt był utrzymany w bardzo dobrym stanie a co najważniejsze był w pełni sprawny.

Drużyna z OSP Kamienica i OSP Ujeździec nie brały udziału w klasyfikacji generalnej ze względu na brak własnej sikawki. Dodatkowo komisja zlotu wybrała najpiękniejszą sikawkę, która należała do OSP Wadochowice. Ponadto drużyna z OSP Granowice została uhonorowana za najładniejszy strój nawiązujący do epoki, w której były używane sikawki strażackie. Wszystkie ekipy uczestniczące w wydarzeniu otrzymały puchary, medale, statuetki i dyplomy pamiątkowe za udział w VIII Zlocie Starych Sikawek Strażackich w Lubnowie.


Strażacki.pl

W drugi weekend lipca br. odbył

Galeria

Czytaj również