Chojnów

Wizyta w JRG 3 Chojnów

Dnia 30 lipca br. mieliśmy przyjemność przeprowadzić sesję zdjęciową w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Chojnowie. Jednostka mieści się przy ulicy Fabrycznej 11 w Chojnowie, jej uroczyste otwarcie miało miejsce w 2004 r. (początki pożarnictwa w Chojnowie sięgają roku 1952). Dowódcą jednostki... Wizyty

Radłów

Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie została założona dnia 17.04.1935r. na zebraniu wiejskim. Członkowie sportowo-patriotycznej organizacji ,,Sokół'' wraz z mieszkańcami wioski, wzorem innych miejscowości postanowili powołać do życia Straż Ogniową. Wizyty

Potok

OSP w Potoku

Według zeznań wiarygodnych świadków, szczególnie Feliksa Kalisza, OSP w Potoku założona została w 1903 roku. W tym czasie wieś miała drewnianą zabudowę, domy były pokryte słomą. We wsi znajdował się budynek szkolny i dwór oraz szyby Kopalnictwa Naftowego. Wizyty

Mąkowarsko

OSP w Mąkowarsku

W Krajowym Rejestrze Sądowym rok 1929 figuruje jako początkowy, od którego datuje się powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkowarsku. Inicjatorami powołania organizacji do walki z pożarami byli mieszkańcy Mąkowarska. Wizyty

Rzeszów - Biała

OSP Rzeszów-Biała

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 4 października 1911 roku we wsi Biała. Głównym celem jej utworzenia było stworzenie skutecznej ochrony przed licznymi pożarami, jakie nawiedzały wieś niszcząc niejednokrotnie cały dobytek wielu mieszkańców. Wizyty

Warszowice

OSP Warszowice

Straż pożarna w Warszowicach powstała oficjalnie w 1930r. Do tego czasu działał związek sikawkowych od roku 1923. Pierwszym prezesem OSP był Jan Glicklich. Współzałożycielami OSP byli Jerzy Cimała, Franciszek Chmiel, Jan Konieczny i Jan Wowra. Wizyty

Jadowniki

OSP Jadowniki

W XIX wieku i na początku XX stulecia drewniana zabudowa oraz dachy kryte strzechą sprzyjały rozprzestrzenianiu się pożarów. Aby temu zapobiec potrzebna była sprawna akcja gaszenia ognia. Dlatego, też w roku 1887 Rada Gminy Jadowniki zakupiła sikawkę i z grupy ochotników zorganizowano Straż Pożarną, Wizyty

Rozwój działalności OSP Ścinawka Średnia w okresie ostatnich 10 lat

Wizyty Dzisiaj prezentujemy Wam wyjątkowy materiał ukazujący ostatnie 10 lat działalności OSP Ścinawka Średnia. Artykuł napisany przez Panią Katarzynę Trybus, która jest skarbnikiem i członkiem zarządu tej, że jednostki, wspaniale ukazuje trud i ciężką pracę druhów w OSP. Co ważne pokazuje, że dzięki ciężkiej pracy strażaków ochotników można stworzyć coś pięknego dosłownie z niczego. Czytaj dalej...

OSP Turośń Kościelna

Wizyty OSP Turośń Kościelna  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Turośni Kościelnej powstała w 1926 roku. W lipcu z inicjatywy księdza Józefa Wołejki i Pana Ryszarda Średzińskiego powstał komitet organizacyjny. Po zapoznaniu się ze statutem powołano zarząd i rozpoczęto werbunek strażaków. Za zgromadzone fundusze zakupiono ręczną dwucylindrową sikawkę, 25 m węża i 20 hełmów. Jak przystało na nowo zorganizowaną jednostkę dyscyplina strażaków była wzorowa. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Szonowie  Pierwsza wzmianka o zaistniałym pożarze i wydzielonym pomieszczeniu do przechowywania drabin, bosaków oraz innych sprzętów służących do gaszenia ognia w jednostce OSP Szonów pochodzi z 1813. i właśnie ten rok przyjęto jako rok powstania jednostki. O dokładnej dacie i pierwszych założycielach szonowskiej straży wiadomo niewiele, ponieważ większość dokumentów zaginęła lub uległa rozproszeniu. Czytaj dalej...

Lotniskowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka

Wizyty Lotniskowa Straż Pożarna Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka  Zaprzyjaźniona redakcja Krosno112 niedawno gościła w Porcie Lotniczym Rzeszów - Jasionka. Głównym celem wizyty była oczywiście Lotniskowa Straż Pożarna. Zapraszamy do artykułu i fotorelacji. Czytaj dalej...

OSP Maszkienice

Wizyty OSP Maszkienice  OSP Maszkienice została założona w 1903 r. A stało się to dzięki temu, że gmina Maszkienice wydelegowała jednego z mieszkańców – Franciszka Dadeja, na kurs strażacki zorganizowany w Brzesku przez Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Franciszek Dadej po ukończeniu kursu założył we wsi Maszkienice przy Kółku Rolniczym jednostkę OSP, a sam stał się jej pierwszym naczelnikiem. Czytaj dalej...

OSP Łużna

Wizyty OSP Łużna  Pierwsze zapiski o powstaniu straży pożarnej we wsi Łużna pochodzą z roku 1905 kiedy to miał miejsce pożar dworku na Podlesiu, a w wyniku jego uległy spaleniu dokumenty i przywileje. Proboszcz Łużnej, wówczas ks. Władysław Kędra, zwrócił się do mieszkańców aby powstała straż pożarna. 25 lipca w 1905r. podjęto decyzje dotyczące wyznaczenia koni do wożenia beczek z wodą w czasie pożaru a także w sprawie zdobycia ręcznych sikawek. Czytaj dalej...

OSP Mników

Wizyty OSP Mników  Trzynastego marca 1921 roku z inicjatywy Franciszka Blecharskiego – kierownika Szkoły Powszechnej w Mnikowie – odbyło się Zgromadzenie Obywateli gminy Mników, którego celem miało być założenie Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Po referacie wygłoszonym przez inicjatora zebrania uchwalono założenie jednostki i jednogłośnie wybrano zarząd. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem  Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem została założona w 1945 roku. Od roku 1995 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Do OSP CZARNE należy ok. 60 strażaków z pośród których utworzona jest Jednostka Operacyjno Techniczna ( grupa strażaków- ratowników, którzy biorą bezpośredni udział w działanich ratowniczo- gaśniczych) licząca sobie 25 druhów, wyszkolonych i gotowych do pomocy. Czytaj dalej...

OSP Mszana Dolna

Wizyty OSP Mszana Dolna  Straż Pożarna w Mszanie Dolnej  została zorganizowana  pod  nazwą „ Towarzystwo Straży Pożarnej” w dniu  15 lutego 1878 r. Siedzibą Towarzystwa było pomieszczenie w budynku ratusza w Rynku. Tam przechowywano sprzęt pożarniczy zakupiony z funduszy pochodzących ze zbiórek. Zaczęto również pozyskiwać pieniądze  na zakup działki pod remizę, którą  niebawem nabyto za 750 złotych reńskich. Czytaj dalej...

OSP Brzezinka

Wizyty OSP Brzezinka  Przełom wieków XVIII i XIX, to na ziemiach dawnego Księstwa Oświęcimskiego okres w którym powstawały różne grupy samoobrony mieszkańców, łączące w pewien sposób ówczesnych Polaków żyjących w zniewolonej Ojczyźnie. Do organizacji tych należy zaliczyć także Ochotnicze Straże Pożarne, których powstało w tym czasie bardzo dużo. Czytaj dalej...

OSP Jeziorki

Wizyty OSP Jeziorki  Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorkach została założona w 1929r. Skupiała ona w swych szeregach ochotników strażaków ze wsi Jeziorki i Karolewo. W 1950 roku strażacy rozpoczęli budowę remizy w minimalnym zakresie pomieszczeń- tylko dla przechowywania sprzętu. W 1973 roku przystąpiono do rozbudowy budynku o pomieszczenie świetlicy, która była budowana głównie o czynie społecznym przez członków OSP. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Kiedrzynie  5 marca 1922 roku nauczyciel Władysław Dudek zorganizował zebranie mieszkańców wsi Kiedrzyn. Przedstawił na nim projekt założenia Ochotniczej Straży Ogniowej w Kiedrzynie . Zebrani zgodzili się z propozycją i postanowili pomagać w rozwoju tej organizacji. W niespełna dwa miesiące później dzięki ofiarności mieszkańców i dotacji Starostwa częstochowskiego udało się kupić pierwszą sikawkę strażacką. Czytaj dalej...

OSP Podhorce

Wizyty OSP Podhorce  W roku 1911 ksiądz Edward Śliwiński dał propozycję założenia w Podhorcach straży pożarnej. Myśl tę ludność przyjęła z wielkim entuzjazmem. Wieś liczyła wówczas ok. 80 numerów, a Kolonia Podhorce ok. 40 numerów. Pożary wybuchały bardzo często, ponieważ brakowało odpowiedniego zabezpieczenia. Wszystkie budynki mieszkalne i zabudowania gospodarskie były wykonane z drewna, a dachy miały słomiane. Jedyny wyjątek stanowił budynek szkolny też drewniany, ale pokryty blachą. Czytaj dalej...

OSP w Kosorowicach

Wizyty OSP w Kosorowicach  Ochotnicza Straż Pożarna w Kosorowicach dysponuje dwoma samochodami oraz łodzią motorową. Obecnie jednostka liczy 45 członków oraz trzy drużyny młodzieżowe w tym jedna kobieca. Dzięki zbiórką złomu strażacy kupują nowy sprzęt. W planach druhowie mają zakup nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku  Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku (woj. Łódzkie, powiat łódzki wschodni) istnieje od 1927 roku. Obecnie OSP jako organizacja jest stowarzyszeniem, posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Druhowie są zrzeszeni w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Czytaj dalej...

OSP Chabówka

Wizyty OSP Chabówka  Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Chabówce datuje się oficjalnie na rok 1956. Pierwsze lata nie były łatwe dla strażaków, brakowało niezbędnego do działań sprzętu i umundurowania, OSP nie miała również swojej siedziby. Po wygospodarowaniu skromnego funduszu zakupiono deski, z których strażacy zbudowali podium na którym odbywały się zabawy oraz festyny na wolnym powietrzu. Czytaj dalej...

OSP w Opatówku

Wizyty OSP w Opatówku  Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku sięgają lat (końca XIX w.)  gdyż to właśnie wtedy jak podają źródła powstała pierwsza straż ogniowa. Dnia 15 czerwca 1819 r. namiestnik Józef Zajączek wydał, na wniosek Komisji Spraw Wewnętrznych i Policji, przepisy szczegółowe dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych nakładające na miasta obowiązek utrzymania kominiarza, przygotowania składów na narzędzia pożarnicze i pokrywaniu kosztów naprawy tych narzędzi, a także konieczność utrzymania odpowiedniej ilości studzien. Przepisy  zobowiązywały mieszkańców miast do czynnego udziału w gaszeniu pożarów. Nie przewidywał jednak organizacji straży ogniowej. Czytaj dalej...

Następna strona

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet