OSP w Aleksandrowie Kujawskim

Wizyty OSP w Aleksandrowie Kujawskim  Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim datują się od 1905 roku. Powołali ją właściciele majątków: hrabia Edward Trojanowski, pan na Białych Błotach i Jan Hermanowski, właściciel młyna zbożowego. Jako posiadacze dużych majątków najlepiej rozumieli potrzebę ochrony dóbr. Zorganizowali pierwsze dwa oddziały tzw. Toporników w ilości 20 osób. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Służewie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Służewie  Ochotnicza Straż Pożarna w Służewie została założona w 1912 roku z inicjatywy mieszkańców. Rok po założeniu społeczność tejże miejscowości wybudowała remizę strażacką której niestety już nie możemy oglądać. Ponadto dla strażaków została zakupiona sikawka konna. Przez wiele lat służewska straż działała w trudnych latach stalinizmu. Czytaj dalej...

OSP Szczepańcowa

Wizyty OSP Szczepańcowa  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej powstała w 1897. Jednostka założona przez ówczesnego wójta wsi przy pomocy i wsparciu kilkudziesięciu mieszkańców nabyła sikawkę ręczną oraz kilka parcianych lniano - konopnych węży tłoczących, bosaków i wiader. Na tym sprzęcie pracowano aż do okresu zakończenia II WŚ. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach  Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach została założona w 1927 roku. Zakupiono wtedy dwucylindrową pompę ręczną, hełmy, pasy i mundury, jednostka liczyła 16 druhów. Pompa zachowała się do dnia dzisiejszego i zajmuje godne miejsce w Izbie Tradycji OSP Pustyny. Przez wiele lat poszczególne zarządy tejże jednostki, pracowały nad jej rozwojem. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach  Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach została założona w 1880 roku. Jak donoszą kroniki głównymi założycielami byli Jacenty Czerepak i Ludwik Tworek. Bliższe szczegóły działalności nie są znane. W okresie międzywojennym wybudowano strażnicę, która w czasie wojny została zniszczona. Czytaj dalej...

OSP Stanowice

Wizyty OSP Stanowice  Stanowice to miejscowość położona w powiecie świdnickim, województwo dolnośląskie. Ochotniczą Straż Pożarną zawiązano tu w roku 1947. Zapisało się 35 osób. W 1971 OSP Stanowice otrzymało sztandar, ufundowany przez miejscowe społeczeństwo. Co ciekawe, służy do dziś i na wszelkich uroczystościach jest prawdziwym rarytasem. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu  Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu położona w powiecie suskim, w województwie małopolskim została założona w roku 1902, a jej założycielem był ówczesny kierownik szkoły podstawowej Piotr Rabczyński - zasłużony społecznik i pedagog. Za zebrane przez społeczeństwo pieniądze zakupiono pierwszy sprzęt. Była to czterokołowa sikawka ręczna od posiadaczy lasów arcyksiążęcych w Bystrej Podhalańskiej. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowicach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowicach  OSP w Zaborowicach powstała w 1958 roku. Powodem założenia jednostki był pożar budynków gospodarczych u Mariana Tomaszewskiego oraz jego sąsiadów. Wybuchł on wiosną 1958 r. W kilka dni po tej tragedii mieszkańcy uświadomili sobie potrzebę utworzenia OSP, która w takich lub podobnych sytuacjach mogłaby skutecznie nieść pomoc. Nie zwlekając, w kwietniu zebrała się grupa inicjatywna. Czytaj dalej...

Wizyta w OSP Jelenia Góra - Sobieszów

Wizyty Wizyta w OSP Jelenia Góra - Sobieszów Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra – Sobieszów jest jedną z trzech jednostek OSP miasta Jelenia Góra. W związku z tym zabezpiecza obszar miasta Jelenia Góra, ale w przypadku potrzeby może być zadysponowana poza ten obszar. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnicy  Po zakończeniu I wojny światowej, wraz z odradzaniem się i rozbudową miejscowości Brzeźnica powstała wśród ówczesnych działaczy chłopskich myśl utworzenia ochotniczej drużyny strażackiej. Używane w tamtym okresie materiały do budowy domów i zagród, to jest drewno i słoma, jak również sposób oświetlania izb poprzez świece, lampy naftowe, sprzyjały powstawaniu pożarów. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie  Ochotnicza Straż Pożarna w Uchorowie powstała 10 października 1928 r. Pierwszym naczelnikiem był Michał Styszyński. OSP Uchorowo podczas okupacji nie zaprzestała działalności. Nawet pod groźbą śmierci, niosła pomoc tym, którzy jej potrzebowali. Czytaj dalej...

OSP Żychlin

Wizyty OSP Żychlin  Jednostka położona w gminie Stare Miasto w powiecie konińskim, województwie wielkopolskim. Powstała w 1945 roku, pierwszymi jej założycielami byli: prezes - Nawrotek Leonard, naczelnik Adam Piotrowski, zastępca Władysław Jacek, sekretarz straży Piotr Michalak, skarbnik – Edward Małolepszy, gospodarz – Józef Piasecki, członkowie zarządu Jan Kaszuba i Ignacy Przybylak. Czytaj dalej...

OSP w Szczawinie Kościelnym

Wizyty OSP w Szczawinie Kościelnym  Ochotnicza Straż Pożarna w Szczawinie Kościelnym powstała w 1922r. w Wielkanoc. Głównymi założycielami byli druhowie Sylwester Cybulski, Marcin Galus i Szczepan Bombrych. Zebranie założycielskie odbyło się w prywatnym mieszkaniu w Szczawinie Kościelnym. Założenie OSP było wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu w walce z pożarami, a trzeba podkreślić, że zabudowa wsi była przeważnie drewniana i jeżeli dochodziło do pożaru, to pożary nabierały bardzo dużych rozmiarów. Czytaj dalej...

OSP Dobieszowice

Wizyty OSP Dobieszowice  OSP Dobieszowice to najstarsza ochotnicza straż działająca na terenie Gminy Bobrowniki. Powstała w pierwszej połowie 1906 roku. Jednostka OSP od października 1995 roku włączona jest do KSRG, gdzie współdziałając wraz z innymi strażakami bierze udział w większych akcjach ratowniczych w ramach WOO (Kompania gaśnicza OSP Będzin). Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej  Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonej powstała 22 lipca 1922 roku. Pierwszym prawdziwym założycielem oraz prezesem straży był Tabaczkiewicz. Z powodu tego, że nie było jeszcze strażnicy motopompę oraz pierwszy samochód strażacki – Lublin (1971) przechowywano w Boksach koło tutejszej szkoły. Za kolejnych założycieli zakłada się: Pana Wronkowskiego, Żurawskiego, Nalikowskiego, Kosa, Bogacza, Domżalskiego, Ejnika, Jasińskiego, Czaplińskiego, Kujawę, Stankowskiego. W roku 1976 ze składek zbieranych z miejscowości zaczęto budować remizę. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gałkach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gałkach  Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Gałkach istnieje od 1964 roku. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego od dnia 30 kwietnia 1997 roku. Od 06.04.2004r. wpisana jest do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie. Czytaj dalej...

OSP Śliwice

Wizyty OSP Śliwice  Śliwice to wieś gminna położona na północnym skraju woj. kujawsko - pomorskiego w powiecie tucholskim. Gmina na północy graniczy z województwem pomorskim. Liczy około 5000 mieszkańców, a sama miejscowość Śliwice ponad 2500. W gminie jest 6 jednostek OSP z czego 5 typu S i jedna typu M. OSP Śliwice jest jednostką typu S-3 włączoną do KSRG. Czytaj dalej...

OSP Klonowa

Wizyty OSP Klonowa  W dniu 10 czerwca 1912 r. Naczelnik powiatu sieradzkiego powiadomił Zarząd gminy Klonowa, że Gubernator kaliski zezwolił na założenie straży ogniowej w Klonowej. Po otrzymaniu tej wiadomości upoważniony do przedwstępnych działań w tej sprawie Ks. Józef Dalak ogłosił nabór kandydatów na członków straży. Zgłosiło się 36 osób. Ta liczba wystarczyła, by stworzyć Zarząd i straż mogła działać. Czytaj dalej...

OSP Sulejówek

Wizyty OSP Sulejówek  Ochotnicza Straż Pożarna w Sulejówku od wielu lat jest jedną z najaktywniejszych jednostek na Mazowszu, oraz najaktywniejszą w powiecie mińskim. Aby to osiągnąć potrzeba było wielu ciężkich lat pracy. A wszystko zaczęło się w 1925r. kiedy to z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Cechówki zwołane zostało zebranie mieszkańców w celu zorganizowania Straży Ogniowej Ochotniczej w Cechówce. Czytaj dalej...

OSP Pogórze

Wizyty OSP Pogórze Pogórze to miejscowość położona w południowej części województwa opolskiego, w powiecie prudnickim, w gminie Biała. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, iż jednostka istnieje od roku 1913. W późniejszym okresie istniała tam także strażacka orkiestra. W dawnych latach na stanie była sikawka konna, Star 66, oraz Żuk. Od roku 2009 z własnych środków strażacy zakupili GBA Iveco Magirus, który do dziś uczestniczy z w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Od kilku lat remiza jest ciągle remontowana i doposażana. Wszystko to dzięki prężnie działającym strażakom, zarówno tym starszym jak i młodszym. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Lini

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Lini  Ochotnicza Straż Pożarna w Lini powstała w roku 1930. Wtedy to z czynnej służby wojskowej wrócił ALFONS HILLA. Dzięki niemu powstał komitet Ochotniczej Straży Pożarnej w skład którego wchodzili: ZYGMUNT POBŁOCKI - Wójt Gminy Linia, mianowany prezesem, WŁADYSŁAW HILLA - powołany na stanowisko II prezesa, ALFONS HILLA - główny pomysłodawca - obejmujący stanowisko naczelnika, JÓZEF OKRÓJ - mianowany sekretarzem, LEON ZIELIŃSKI, który został skarbnikiem i JULIUSZ HILLA, wybrany na stanowisko męża zaufania. Czytaj dalej...

OSP Lotyń

Wizyty OSP Lotyń  Lotyń jest to miejscowość w północnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie Złotów w gminie Okonek. Najbardziej wysunięta jednostka OSP na północ województwa. Można powiedzieć, że druhowie z OSP Lotyń otwierają bramy Wielkopolski. Jednostka powstała w 1949 roku i z roku na rok coraz prężniej się rozwija. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Potulicach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Potulicach  Ochotnicza Straż Pożarna w Potulicach powstała 5 lutego 1982 roku z inicjatywy lokalnej społeczności. Powołany Zarząd OSP energicznie przystąpił do tworzenia struktur organizacyjnych jednostki, wykazując wiele inicjatyw w pozyskiwaniu sprzętu ratowniczego oraz zaplecza zakwaterowania. Członkowie OSP zaadoptowali i zmodernizowali pomieszczenie przekazane w użyczenie przez Zakład Karny w Potulicach, przez co uzyskano przestrzenny garaż wraz z zapleczem socjalnym. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna Golęczewo

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna Golęczewo  W dniu 4 maja 1921 roku na apel sołtysa Wincentego Sroki powołano do życia Straż Ogniową wsi Golęczewo. Na pierwszego prezesa wybrano Pana Jana Janakowskiego, dalej na komendanta Romana Srokę, syna Wincentego. Na członka pomocniczego Juliana Wygachewicza. Pozostali druhowie to osadnicy niemieccy pochodzenia węgierskiego. Czytaj dalej...

OSP Rostarzewo

Wizyty OSP Rostarzewo  Po roku 1918 z chwilą odzyskania niepodległości, działanie rozpoczęły różne organizacje społeczne i patriotyczne na terenie kraju. Między innymi na terenie Rostarzewa zorganizowano w 1927 roku Ochotniczą Straż Pożarną, która działała do wybuchu wojny w 1939 r. Czytaj dalej...

Następna strona

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/