Cieklin

OSP Cieklin

OSP Cieklin

Na początku XX w. na bazie Wiejskiego Pogotowia Ogniowego zaczęła się formować w Cieklinie Ochotnicza Straż Pożarna. Od wieków walka z pożarami była jednym z największych wyzwań dla społeczeństwa. Przy powszechnym stosowaniu drewna jako materiału budowlanego i dachach słomianych ogień zaprószony w jednym gospodarstwie przenosił się błyskawicznie na inne zabudowania. Powodowało tu nieraz utratę dorobku wielu pokoleń. Już w średniowieczu powstawały zarządzenia i przepisy regulujące zasady walki z ogniem. Podobne zarządzenia istniały w zaborze austriackim. Ich nowelizacja nastąpiła w roku 1892r. Ustawa ta nakładała na każdą gminę konieczność zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Pamiętać należy że gminą w pojęciu przepisów austriackich była każda miejscowość. Dlatego należy przypuszczać że ówczesna Rada gminy w Cieklinie musiała podjąć stosowne działania w tym kierunku by zrealizować postanowienia wspomnianej Ustawy. Niestety do naszych czasów nie przetrwały żadne stosowne dokumenty ani wiarygodne relacje.

Pierwsza wzmianka o istnieniu straży pożarnej w Cieklinie pochodzi z kroniki parafialnej i opisuje uroczystości jakie miały miejsce w 1918r. w związku z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Odbyła się wówczas na Ostrej Górze uroczystość poświęcenia krzyża w której obok zaproszonej Gwardii Dębowieckiej wzięła udział Straż Pożarna z Cieklina. Według naocznego świadka tych wydarzeń wieloletniego prezesa Osp w Cieklinie Stanisława Poliwki, wówczas ucznia pierwszej klasy szkoły podstawowej, strażacy ubrani byli w ciemnobrązowe mundury z toporkami przy pasach. Na głowach mieli błyszczące hełmy. Zaciągnęli oni wartę honorową przy krzyżu. Biorąc pod uwagę fakt że straż pożarna była już wówczas wyposażona i umundurowana musiała powstać przed I wojną światową. Podczas I wojny światowej Cieklin i okolice były widownia zmagań które zadecydowały o losach wojny na froncie wschodnim. Do pierwszych starć doszło w grudniu 1914r. Po początkowych niepowodzeniach w bitwie stoczonej 24 grudnia wojska rosyjskie opanowały Cieklin i pozostawały w nim do 4 maja 1915r. Wówczas w wyniku bitwy stoczonej na przedpolach Cieklina armia rosyjska ostatecznie musiała się z tych terenów wycofać. Pamiątką tych wydarzeń są pozostałości cmentarzy na których spoczywają prochy uczestników tych wydarzeń. W czasie trwania działań wojennych nikt prawdopodobnie nie zajmował się zaopatrzeniem straży ogniowej w galowe mundury dlatego mamy prawo przypuszczać że pochodziły one jeszcze z przed I wojny. Wojna nie oszczędziła również remizy, która podczas bitwy uległa zniszczeniu. W 1920 r. wybudowano nową remizę, która przetrwała do lat 70 XX w. Według relacji wspomnianego już wcześniej Stanisława Poliwki straż w Cieklinie posiadała na wyposażeniu obok wspomnianych już mundurów posiadali ręczną sikawkę czterokołową i 10 drewnianych sikawek ręcznych. Sam Stanisław Poliwka w swych relacjach twierdzi, opierając się na ustnych przekazach swego ojca, iż straż powstała kilkanaście lat przed pierwszą wojną. Możemy więc uznać że przed 1905-1906r.

Jednostka OSP powstała w 1905 roku. Naczelnikiem OSP był Bartłomiej Poliwka. W 1910 roku prezesem został ks. Jan Rudnicki, a naczelnikiem Jan Biernacki. Sprzęt przechowywano w drewnianej remizie.

Do 1964 roku straż miała ręczną sikawkę czterokołową, która po zdemontowaniu została przekazana do Izby Pamięci w KP SP w Jaśle. Jednostka otrzymała motopompę Leopolię. Dwudziestego kwietnia 1970 r. około godz. 3 nad ranem, we wsi wybuchł największy pożar w historii powiatu jasielskiego. Spaleniu uległo ponad 70 budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jednostka otrzymała motopompę M-800 a w późniejszym okresie samochód „Żuk". Dopiero w latach siedemdziesiątych wybudowano murowaną remizę, którą oddano do użytku w dniu 26 maja 1974 roku. W tym okresie jednostka liczyła 17 członków i kierował nią zarząd w składzie: Leon Szańca - prezes, Józef Cygan - naczelnik, Eugeniusz Budziak- skarbnik, Józef Świątek- sekretarz, Stanisław Poliwka - gospodarz. Kierowcą był Kazimierz Budziak. W roku 1975 straż liczyła 20 członków, którą kierował zarząd w składzie: Józef Cygan -prezes, Edward Budziak - naczelnik, Władysław Biernacki - z-ca naczelnika, Stanisław Czechowicz - sekretarz, Tadeusz Czechowicz - skarbnik.

W latach osiemdziesiątych była jednostką aktywną liczącą 22 członków i 10 członków MDP, uczestniczyła w zawodach odnosząc znaczące sukcesy. W 1984 r. zarząd działał w składzie: Stanisław Poliwka - prezes, Tadeusz Czechowicz- naczelnik (do roku 1985 a następnie powołano Stanisława Fido) Tadeusz Żychowski - skarbnik, Bronisław Kamiński - sekretarz, Edward Budziak - członek. Komisja Rewizyjna działała w składzie: Aleksy Świątek, Stanisław Mlicki i Edward Twardzik.

W latach 1989-1991 przeprowadzono kapitalny remont remizy. Jednostka posiada samochód średni ,,Star 244" . W roku 2005 jednostka obchodziła 100 lecie swojej działalności i zostaje obdarowana sztandarem. Obecnie na stanie jednostki od roku 2011 jest samochód marki ,,Man" z pełnym wyposażeniem, motopompę PO 5, kompletne uzbrojenie strażaków. Obecnie jednostka liczy 34 członków i 13 członków MDP . Jednostka oprócz działań gaśniczych uczestniczy w licznych uroczystościach kościelnych takich jak pełnienie warty przy grobie pańskim procesji z okazji Bożego Ciała, Odpustu, Dnia strażaka.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Na początku XX w. na bazie Wiejskiego Pogotowia Ogniowego zaczęła się for

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet