Grochowe

OSP Grochowe II

OSP Grochowe II

Za datę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowem II przyjęto 25 maj 1907 roku. W początkowym okresie działalności Straż w Grochowem II była tzw. Strażą Chłopską. Jednostka OSP rozwija się i umacnia , przeżywając wraz ze społeczeństwem tragiczne chwile podczas I wojny światowej jak i okupacji hitlerowskiej. Nie mając miejsca na sprzęt strażacki druhowie budują drewnianą budkę , która pełni również rolę remizy.

Drewniany budynek umiejscowiony był w przysiółku Chruściele. W nim znajdowała się ręczna sikawka zamontowana na konnym wozie strażackim oraz sprzęt pożarniczy. Wozem strażackim powozili różni druhowie, między innymi druh Józef Kardyś.

W 1968 roku Powiatowa Komenda SP w Mielcu przekazała OSP Grochowe II motopompę typu M-800 wraz z osprzętem , co bardzo ułatwiło pracę podczas gaszenia pożarów. W tym czasie strażacy jadąc do pożaru korzystali z transportu prywatnego swoich kolegów druhów strażaków. Miedzy innymi swojego transportu użyczał druh Henryk Hyjek.

W latach 70 – tych rozpoczęto budowę nowej remizy strażackiej. Przy bardzo dużym zaangażowaniu ówczesnego zarządu OSP , sołtysa miejscowości jak również mieszkańców nowy budynek zostaje bardzo szybko oddany do użytku. Większość prac jest wykonywana społecznie. W latach 80- tych rozpoczęto budowę garaży. Po ukończeniu budowy jednostka otrzymuje pierwszy ciężki samochód bojowy marki Tatra. Jednostka otrzymuje również autobus marki Autosan , który służy do przewozu druhów i mieszkańców na różne imprezy okolicznościowe jak również do przewozu zawodników istniejącego wówczas klubu sportowego.

W następnych latach OSP Grochowe II otrzymuje lekki samochód pożarniczy Marki Renault Master, który jest użytkowany aż do dnia dzisiejszego.

W roku 2000 Jednostka OSP Grochowe II zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Daje to duże możliwości rozwoju. Jednostka pozyskuje sprzęt w postaci ; agregat prądotwórczy, piła spalinowa , pompa szlamowa, aparaty powietrzne, zestaw pierwszej pomocy, wyposażenie osobiste strażaków, węże. Bycie członkiem KSRG stawia również duże wymagania. Strażacy muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie jak również badania lekarskie. Strażacy tej jednostki bardzo często biorą udział w akcjach ratowniczych. W powiatowym zestawieniu są na czołowych miejscach.

Rejon powiatu mieleckiego w ostatnim 15- leciu często nawiedzała powódź. Strażacy OSP Grochowe II z pełnym zaangażowaniem walczyli z wodą wychodzącą z wałów Wisły i Wisłoki jak również pomagali przy usuwaniu skutków powodzi.

W roku 2010 jednostka OSP Grochowe II otrzymuje od Komendy Powiatowej PSP w Mielcu samochód bojowy Jelcz 422 GCBA 5/24/JZS .

Jednostka OSP Grochowe II nie ustaje w doskonaleniu sprawności Bojowej. Uczestniczy w kursach organizowanych przez PSP w Mielcu, a także organizuje ćwiczenia na obiektach własnych doskonalące umiejętności druhów.

Na dzień dzisiejszy jednostka liczy 58 członków, w tym 15 strażaków, którzy ukończyli kurs podstawowy; 6 strażaków ukończyło kurs ratownictwa technicznego; 3 strażaków ukończyło kurs kierowców konserwatorów; 1 strażak ukończył kurs pierwszej pomocy; 5 strażaków ukończyło kurs dowódców; 1 strażak ukończył kurs naczelników.

Strażacy tej jednostki biorą również udział w zawodach sportowo pożarniczych , w których zajmują czołowe miejsca, warto wspomnieć o udziale po raz pierwszy w VI Barbórkowym Turnieju Strażakow i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2014".

W latach 2000-2013 wykonano remont remizy strażackiej. Wstawiono nowe drzwi, wykonano ogrzewanie remizy, ogrzewanie garaży. Wydzielono z istniejącej części remizy sanitariaty i kuchnię. Wymieniono okna , wykonano docieplenie i elewację zewnętrzną. Wykonano nowy podjazd do garaży z kostki brukowej.

W roku 2014 Jednostka obchodziła jubileusz 107 lecia powstania. Przy tej okazji druhowie otrzymali nowy sztandar, który został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP.

W jednostce od kilku lat także prężnie działa kobieca drużyna pożarnicza, z roku na rok zdobywają miejsca medalowe podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. W roku ubiegłym także udało im się zdobyć wicemistrzostwo podczas zawodów sportowo pożarniczych powiatu mieleckiego.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Za datę utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowem II przyjęto 25

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet