Koszyce Wielkie

OSP Koszyce Wielkie

OSP Koszyce Wielkie

Według opowiadań przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz opowiadań żyjących jeszcze druhów, początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach Wielkich sięgają czasów zaboru austriackiego, a rok powstania uważa się 1912.

Pierwszym organizatorem OSP był Michał Czernecki, który objął stanowisko prezesa, natomiast naczelnikiem został Michał Stasik. Jednostka liczyła wówczas 10 członków, a do dyspozycji mieli ręczną sikawkę. Tuż po uzyskaniu przez Polskę niepodległości, czyli po 1918 roku, książę Roman Sanguszko zezwolił na wybudowanie obok stawu szopy, w której umieszczono sikawkę i inne sprzęty strażackie. Była to zarazem pierwsza remiza w Koszycach Wielkich. Później uzyskano od księcia większy plac pod budowę murowanej już remizy, która po powstaniu była jednocześnie siedzibą strażaków, mieściła się w niej także świetlica wiejska.

Według ustnych przekazów wiadomo, iż w owym czasie jednostka posiadała swój sztandar, który po wkroczeniu okupanta w 1939 roku wziął na przechowanie Michał Radliński. Niestety po wojnie nie udało się go odnaleźć.

Po drugiej wojnie światowej korzystając z reformy rolnej OSP uzyskała obszar około 100 arów wraz ze stawem, który stanowił zbiornik przeciwpożarowy. Na parceli stanęła murowana remiza, którą w 1973 roku rozbudowano. Budynek remizy był centrum życia kulturalnego wsi. Miały tu miejsce spotkania rolników, kół gospodyń wiejskich, zabawy taneczne oraz występy teatralne i muzyczne. Mieścił się tu również punkt biblioteczny.

W latach 70 jednostka liczyła około 30 członków czynnych oraz 6 wspierających. Prezesem był wówczas Franciszek Limanowski, a naczelnikiem Jan Liszka. Na wyposażeniu druhów były 2 motopompy, które obsługiwali Józef Wójtowicz i Stanisław Ptak. OSP posiadał też 10 mundurów ćwiczebnych, 8 bojowych, 10 hełmów, 10 pasów, 3 węże ssawne, drabinę nasadkową i inny drobny sprzęt strażacki. Największym jednak wyposażeniem był samochód Dodge, otrzymany z wojskowego demobilu.

17 maja 1987 roku w Koszycach Wielkich odbyła się wielka uroczystość. Tego dnia bowiem jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi. Oprócz przekazania sztandaru, odbyło się ślubowania drużyn młodzieżowych, wbijanie gwoździ do pamiątkowej tablicy, a najbardziej zasłużeni druhowie dostali medale i odznaczenia.

Koleją ważną uroczystością było 80-lecie OSP W Koszycach Wielkich, które odbyło się 9 maja 1993 roku. Wówczas jubileusz połączony był z oddaniem do użytku generalnie wyremontowanej remizy. Po uroczystej mszy świętej budynek został poświęcony, a następnie najbardziej zasłużeni druhowie otrzymali medale i odznaczenia. W 1996 roku jednostka pozyskała strażackiego Żuka. Poprzedni samochód – Nysa był już bardzo wysłużony i zawodny, natomiast wojskowa Dodge już wcześniej został przekazany do muzeum pożarnictwa.

W 2008 roku jednostka zakupiła duży samochód bojowy IVECO GBA 2,3/8. Rok później jednostka dostała z policji samochód VW T4, który zaadaptowała do swoich potrzeb. Jednostka bardzo dobrze wyposażona, posiada 3 motopompy PO3, PO5. M8/8, dwie pompy szlamowe, pompę pływającą Niagara, agregat prądotwórczy oraz wszelaki sprzęt i umundurowanie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, jak i uroczystości i jubileuszy.

W 2011 w maju Na terenie OSP odbyła się duża impreza. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy Tarnów powstało piękne centrum wsi i odnowiona cała remiza i teren wokół niej. Grunt pod centrum oddała jednostka, gmina sfinansował tą inwestycję. Remont remizy był finansowany wspólnie. W 2012 roku Jednostka własnymi siłami i finansami Zbudowała dużą altanę na zabawy taneczne. Obecnie jednostka liczy 44 członków, w tym status honorowego posiada druh Stanisław Kucharski. Obowiązki prezesa pełni Mariusz Kuroś, a naczelnika Dariusz Tokarz. Na co dzień druhowie biorą czynny udział w życiu wsi, gminy i parafii. Swoją obecnością uświetniają każdą większą uroczystość, jak choćby obchodu świąt narodowych, dzień św. Floriana, Boże Ciało, Wielkanoc. Członkowie OSP biorą czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym, a także organizują pogadanki z młodzieżą na temat działalności jednostki o raz przygotowują pokazy sprzętu strażackiego.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Według opowiadań przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz opowiadań ż

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet