Lubniewice

OSP Lubniewice

OSP Lubniewice

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach została założona w 1946 roku. Od 31 sierpnia 1995 roku wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Decyzja Nr 11/19/KSRG), ponadto znajduje się w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym – Pluton Gaśniczy.

Jednostka OSP Lubniewice zrzesza w chwili obecnej 42 osoby, z czego 22 osoby są uprawnione do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. OSP Lubniewice jest jednostką typu S-2.

W chwili obecnej na swoim wyposażeniu jednostka posiada następujące pojazdy:

  1. GLBMt CHEVROLET (rok produkcji 1984),

  2. GBA STAR (rok produkcji 1998).

Ponadto jednostka OSP Lubniewice wyposażona jest w dużą ilość wysokiej jakości sprzętu, m.in.: 6 aparatów ODO, 2 zestawy do ratownictwa technicznego, 2 zestawy do ratownictwa medycznego PSP – R1, 2 motopompy pływające, 2 agregaty prądotwórcze, 4 pilarki do drewna, 2 piły do betonu i stali, motopompę szlamową, turbowentylator oddymiający, zestaw do ratownictwa wodno - lodowego wraz z ubraniami, sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy, sprzęt burzący, drabiny wysuwane i nasadkowe, armaturę wodno-pianową, środki gaśnicze i neutralizatory, ubrania ochronne i specjalistyczne, płaskodenną, aluminiową łódź ratowniczą M 490, miernik wielogazowy oraz sprzęt ratownictwa wysokościowego.

Bardzo dobre wyposażenie sprzętowe oraz fakt, że OSP Lubniewice jest jedyną jednostką włączoną do KSRG na terenie gminy powoduje, że w ciągu roku strażacy z Lubniewic biorą czynny udział w około 100 – 120 różnego rodzaju akcjach ratowniczo – gaśniczych, będąc tym samym mocnym wsparciem dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.

W ostatnich latach jednostka OSP Lubniewice brała udział w następującej liczbie zdarzeń:

  1. w roku 2012 – 122 zdarzenia,

  2. w roku 2013 – 118 zdarzeń,

  3. w roku 2014 – 139 zdarzeń.

Poziom wyszkolenia druhów jest wysoki, a liczne ćwiczenia, szkolenia oraz działania ratownicze powodują, że posiadana wiedza i umiejętności są stale podnoszone. Jednostka OSP Lubniewice posiada męską drużynę pożarniczą, która od wielu lat odnosi liczne sukcesy podczas różnego szczebla zawodów sportowo – pożarniczych. Jednostka OSP Lubniewice poza działalnością operacyjno – techniczną bierze czynny i aktywny udział w życiu gminy poprzez uczestnictwo w różnorodnych imprezach, świętach oraz przedsięwzięciach organizowanych na terenie gminy Lubniewice.

Miasto i gmina Lubniewice położone są w województwie lubuskim, na terenie powiatu sulęcińskiego. Gmina Lubniewice jest obszarem o wysokich walorach turystycznych - 75 % powierzchni terenu gminy stanowią lasy oraz liczne jeziora, które niemal przez cały rok przyciągają wielu turystów. Ze względu na swą charakterystykę, na terenie gminy istnieje duże zagrożenie pożarowe w kompleksach leśnych. Ponadto przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 22 oraz droga wojewódzka nr 136, gdzie stopień nasilenia ruchu kołowego stwarza bardzo wysokie zagrożenia występowania zdarzeń w komunikacji drogowej.

Reasumując można stwierdzić, że stopień wyszkolenia, stan wyposażenia oraz duża liczba różnego rodzaju interwencji powodują iż jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach jest bardzo mocnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Informacje oraz zdjęcia Naczelnik OSP Lubniewice Krystian Kosela

Strażacki.pl

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubniewicach została założona w

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet