Ruszcza

OSP Ruszcza

OSP Ruszcza

Jednostka OSP Ruszcza została utworzona w 1930 roku. Jej siedzibą był budynek straży posiadający numer 7 będący własnością Bronisława Knothe. Pierwszy protokół jaki się zachował pochodzi z 1935 roku, wynika z niego że pierwsze posiedzenie zarządu odbyło się 12 marca 1935 roku o godzinie 18:00 uczestniczyli w nim: druh prezes Bronisław Knothe, naczelnik Józef Łukaszek, druh Józef Skuta, druh Kaczyński Marian, druh Grabowski Julian, druh Pietuch Paweł, druh Rusek Szczepan.

W skład jednostki wchodzili również: Wójtowicz Franciszek, Papierz Jan, Papierz Józef, Gryzełko Władysław, Wożniak Franciszek, Jabłoński Józef, Stanisław Brzdękała, Ignacy Kapinos, Klemens Jerka, Mateusz Bielat, Maćkowski Stanisław. Na posiedzeniu tym uchwalono: - przyjęcie wzorcowego statutu OSP, - zakup 19 rogatywek, zakup sztandaru, - utworzenie biblioteki strażackiej, - organizacja zabaw tanecznych, - wyznaczenie dwóch koni na służbę, - powołanie pierwszej komisji rewizyjnej.

Lata 1935-36 to czas formowania się Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy. Posiedzenia zarządu odbywały się średnio co 3 miesiące i zajmowano się na nich sprawami o dalszej działalności gospodarczej a także organizowaniem loterii fantowych i zabaw strażackich dla okolicznych mieszkańców. Rok 1937 to okres ważniejszych decyzji OSP Ruszcza. Podjęto decyzję o budowie nowego budynku OSP, na który otrzymano 50zł dotacji z urzędu gminy. Następnie 3.10.1937r. ustalono wyjazd drużyny na pierwsze zawody powiatowe w Sandomierzu, który ostatecznie nie doszedł do skutku ponieważ zarząd postanowił całą kwotę potrzebną na wyjazd przeznaczyć na budowę strażnicy.

Kolejną znaczącą datą dla historii OSP Ruszcza jest 17.10.1935r. Kidy to skierowano pierwszych druhów na Kurs I-go i II-go stopnia strażaka OSP który odbył się w Staszowie. Pierwszymi strażakami, którzy ukończyli ten kurs byli: Stanisław Kapała i Ignacy Kapinos. Ostatnie posiedzenie zarządu przed wybuchem II Wojny Światowej odbyło się 10.05.1939r. Na czas trwania wojny nie prowadzono żadnych posiedzeń ani zebrań członków. Pierwsze posiedzenie, które odbyło się po wojnie odnotowane jest w dniu 14.08.1947r., otworzył je druh Wójtowicz Piotr, a dobyło się ono w domu druha Miki Józefa. Na zebraniu tym wybrano pierwsze powojenne władze w składzie: - prezes dh. Krzystek Jan - sekretarz dh. Brzeziński Tadeusz - skarbnik dh. Pietuch Paweł - gospodarz Wójtowicz Franciszek. Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 22.02.1948r. Wystosowano na nim pismo do Ministra Reform Rolnych o przekazie starego budynku wraz z placem na adaptację pod budynek straży Pożarnej a na czas otrzymania tego budynku wybudować szopę na sprzęt strażacki przy stodole druha Miki Józefa.

Kolejnym i istotnym punktem jaki odnotowano było zaadaptowanie starych beczek pozostawionych po wojnie na beczkowozy, także druh Maćkowski Tadeusz przekazał swoje konie do dyspozycji Straży. W roku 1969 jednostka otrzymała swój pierwszy samochód GLM Żuk, którego kierowcą przez okres 15 lat był Wacław Jabłoński, a następnie w 1995 roku samochód star GLM 15/8 który służył jednostce do 2013 roku. Dnia 23 listopada 1996 roku zarząd OSP Ruszcza w składzie: Marian Machniak, Tadeusz Wójtowicz, Krzysztof Lasota, Andrzej Komasara, Stanisław Juszczyk podjął decyzję o załatwieniu dokumentacji na pieniądze własne na budowę nowego budynku strażnicy.

W 1997 roku jednostka jako jedna z pierwszych w powiecie Staszowskim wstąpiła do Krajowego Systemu Gaśniczego. W 2000r. rozpoczęto budowę nowej strażnicy, zalano fundamenty. Burmistrzem Miasta i Gminy był Pan Edward Bobiński. W latach 2002 – 2004 gdy urząd Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec sprawował Pan Zbigniew Nowak budynek straży został wybudowany i pozostawiony w stanie surowym. W latach 2005 – 2007 za kolejnego Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana dr Janusza Gila budynek został wykończony i dnia 27 czerwca 2006 roku po kontroli Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Staszowie został dopuszczony do użytku.

W 2005 roku jednostka pozyskała jeszcze jedne samochód ratowniczy GLM Lublin. W 2008 roku dzięki przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Tarnowskiego  budynek starej strażnicy został przebudowany na dwa garaże i został wykończony plac wokół strażnicy. W skład zarządu w latach 2006 – 2008 wchodzili druhowie: Janiszewski Piotr, Juszczyk Stanisław, Szewczyk Tomasz, Madej Józef, Tłomak Czesław, Kozioł Marek, Niziałek Tomasz, Kawa Marcin.

W roku 2007 zarząd OSP Ruszcza rozpoczął staranie o pozyskanie nowego samochodu bojowego. Jesień 2008 roku była uwieńczeniem tych starań, OSP Ruszcza dzięki pomocy władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich otrzymała nowy średni samochód bojowy Mercedes. W 2009 roku na nadzwyczajnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wybrano nowy zarząd,który funkcje sprawuje do tej chwili, a w jego skład wchodzą druhowie:  Janiszewski Piotr, Mazur Kamil, Wojdan Mirosław, Szeliga Adam, Wrzałek Marcin, Jędryka Wojciech, Żyła Bogusław, Kawa Marcin, Kozioł Marek.

W październiku 2015 roku do jednostki trafił fabrycznie nowy ciężki wóz ratowniczo- gaśniczy marki MAN zabudowany przez firmę Moto- Truck z Kielc, całkowity koszt inwestycji wyniósł 781 920 zł brutto.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Jednostka OSP Ruszcza została utworzona w 1930 roku. Jej siedzibą był budy

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet