Roztoki

OSP Roztoki

OSP Roztoki

Roztoki to malownicza wieś położona w dolinie rzeki Jasiołki, w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim i gminie Tarnowiec. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach powstała w 1910 roku. Za prekursorów ruchu strażackiego w Roztokach uważani są: Piotr Soboń, Józef Hap oraz Stanisław Michalski, którzy stanowili pierwszy zarząd dwunastoosobowego składu członków OSP.

Jednostkę powołano w wyniku narastających pożarów drewnianej zabudowy wsi oraz częstych wezbrań rzeki Jasiołki, zalewającej niżej położone domy. W 1912 roku wybudowano drewnianą remizę oraz przeszkolono strażaków. Jednostka dysponowała wówczas sikawką ręczną oraz podstawowym sprzętem gaśniczym. Działania wojenne zniszczyły zabudowania wsi, w tym także remizę i przerwały działalność OSP. Spalenie wsi i miasta Jasła spowodowały nie zachowanie się w większości zapisków archiwalnych z okresu międzywojennego, przetrwał jednak przekaz ustny. Jednostkę reaktywowany w 1922. Liczyła wtedy 16 członków którzy przyjęli status oraz zgłosili swą przynależność do okręgowego związku straży pożarnych. Wybudowano nową remizę, oraz zakupiono sikawkę czterokołową i beczkowóz o pojemności 500 litrów. Rozwój jednostki wiązał się z rozwojem wsi oraz przemysłu naftowego, który od 1920 roku na terenie miejscowości rozpoczął poszukiwania gazu i ropy naftowej. Kopalnictwo Roztoki dbało o wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt, służący do zabezpieczenia licznych szybów naftowych. Skutkiem Drugiej Wojny Światowej było ponowne zniszczenie remizy i zawieszenie działalności jednostki, której członkowie służyli w oddziałach partyzanckich. Do reaktywacji powojennej doszło w 1947 roku i od tego czasu datuje się ścisłą już współpracę jednostki z Kopalnią Ropy i Gazu Ziemnego w Roztokach. W latach pięćdziesiątych kopalnictwo wybudowało nową murowaną z pustaków remizę, wraz z wieżą do suszenia węży. Dostarczała również konie, niezbędne do akcji ratowniczych. W 1959 roku OSP otrzymała motopompę M-400,którą w 1964 roku wymieniono na nową M-800. W tym okresie naczelnikiem straży został Henryk Musiał zatrudniony w kopalni na etacie strażaka. W późniejszych latach konie zastąpiono ciągnikiem rolniczym z przyczepką, na której przewożono sprzęt oraz motopompę. Następnie zamiast ciągnikiem, strażacy do akcji ratunkowej wyjeżdżali tzw. „sinobusem”, był to samochód marki gaz, należący do roztockiego klubu sportowego, przystosowany do przewozu motopompy, sprzętu pożarniczego oraz 21 ratowników.

Od 1985 roku straż znalazła nowe lokum w budynku gospodarczym Kółka Rolniczego po likwidacji filii SKR, od tego czasu jednostka dysponuje dwoma garażami, do których znacznym wysiłkiem społeczności Roztok dobudowano świetlice, sanitariaty i klatkę schodową. Całość budynku pokryto nowym dachem. Inwestycje tą wspierała finansowo gmina oraz składki mieszkańców którzy w czynie społecznym wykonali szereg prac budowlanych i wykończeniowych.

Pierwszy samochód STAR 25 zakupiono w Fabryce Płyt Wiórowych w Jaśle. Staraniem ówczesnego sołtysa Wandy Piekarskiej i Władysława Hapa, Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu. Po wyremontowaniu motopompy samochód służył w akcjach ratowniczych od 1991 roku. Około roku 2001 staraniem druhów Jana Pasiniewicza i Eugeniusza Tomasika oraz kierownika kopalni w Roztokach Stanisława Dubiela w Kopalnictwie Nafty i Gazu w Krośnie zakupiono samochód Star 244. Samochód został poddany karosażowi w firmie BONEX i od tego czasu do dnia dzisiejszego służy strażakom z Roztok. Syrenę selektywnego wywołania zamontowano w 2002 roku. Koszt tej syreny pokryto ze środków budżetowych Gminy Tarnowiec. W jubileuszowym 2010 roku dzięki dotacji Krajowego Związku OSP Rzeczpospolitej Polski, wsparcia finansowego wójta Gminy Tarnowiec, oraz własnych środków wykonano centralne ogrzewanie we wszystkich pomieszczeniach strażnicy, tym samym zakończając prace modernizacyjne tego obiektu.

W roku 2011 jednostka pozyskała lekki samochód ratowniczo gaśniczy marki ŻUK, który w Rotokach pełni funkcję samochodu operacyjnego. W 2013 roku z budżetu własnego jednostki zakupiona została łódź płaskodenna z silnikiem zaburtowym oraz wyposażeniem ratowniczym.

Obecnie jednostka liczy 35 członków czynnych oraz 5 honorowych. Posiada 10 ratowników, a 6 kolejnych czeka na przeszkolenie podstawowe. W szeregach jednostki działają również drużyny pożarnicze, które skupiają w sumie około 15 dzieci.

Oprócz wymienionych już dwóch samochodów i łodzi , strażacy z Roztok posiadają również inny sprzęt specjalistyczny, m.in. aparaty ochrony układu oddechowego, wentylator oddymiający, pompę szlamową, elektryczną pompę głębinową, agregat prądotwórczy wraz z przenośnym masztem oświetleniowym, armaturę wodno- pianową oraz liczny sprzęt burzący. W najbliższym czasie planowany jest zakup również deski ortopedycznej i torby PSP R- 1.

W szeregach jednostki działają również kobiety, pełniąc także najwyższe funkcje zarządu, prezesa czy naczelnika. Druhowie z Roztok oprócz brania udziału w akcjach ratowniczo- gaśniczych działają społecznie dla wsi oraz gminy. Organizują imprezy dla dzieci takie jak dni dziecka czy powitanie jesieni, zabezpieczają imprezy gminne oraz parafialne, uczestniczyli w zabezpieczeniu światowych dni młodzieży, brali udział w akcjach charytatywnych w formie nocnych jazd na rzecz chorych dzieci, zbierają makulaturę by zdobyć pieniądze na nowy sprzęt, zbierali nakrętki i pieniądze w akcji charytatywnej, wraz z sołectwem oraz kołem gospodyń wiejskich organizowali koncert kolęd, zorganizowali kurs karate dla dzieci zrzeszonych przy straży, byli organizatorami wycieczki do muzeum pożarnictwa, uczestniczą w targach sprzętu pożarniczego Edura w Kielcach, niosą pomoc na terenie wsi oraz gminy zawsze, gdy ktoś tej pomocy potrzebuje.

Strażacki.pl

Roztoki to malownicza wieś położona w dolinie rzeki Jasiołki, w wojew&oacu

Galeria

Czytaj również