Polityka prywatności

Spis treści:

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Czytelników korzystających ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.strazacki.pl (dalej jako „Serwis internetowy”).

 2. Niniejsza Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „RODO”).

 

§ 2 Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Danych Osobowych Czytelników Serwisu internetowego jest P.P.U.H. "SUPRON 1" Spółka Jawna, Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota,ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz (dalej jako „Administrator”).

 

§ 3 Dane kontaktowe 

Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail  lub pisemnie na adres: Redakcja Strazacki.pl, ul. Sielska 17a, 60-129 Poznań

 

§ 4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Czytelników zgodnie z przepisami RODO.

 2. Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 3. Administrator oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności.

 4. Czytelnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

§ 5 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

 1. Dane osobowe Czytelników będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie konta Czytelnika w Serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

 2. przyjmowanie wiadomości dotyczących zgłoszeń o zdarzeniach (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),

 3. marketing bezpośredni własnych usług i produktów będący prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 4. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

 5. realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO),

 6. prowadzenie usługi newslettera (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),

 7. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na naszej stronie internetowej w celu prowadzenia statystyk, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),

 8. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),,

 9. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO),.

 

§ 6 Okres przechowywania danych osobowych

 1. Dane Czytelników będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane dotyczące prowadzenia konta Czytelnika - przez okres jego utrzymywania w Serwisie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Czytelnika żądania jego usunięcia,

 2. dane związane z realizacją zamówień - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,

 3. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

 4. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 5. dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,

 6. prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera.

 7. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 26 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Czytelnika na stronie internetowej

 8. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,

 9. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

§ 7 Kategorie danych osobowych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Czytelników:

 1. w związku z założeniem konta Czytelnika: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;

 2. w związku ze złożeniem zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również nazwę firmy oraz NIP;

 3. w związku z subskrypcją newslettera: adres e-mail;

 4. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres e-mail oraz imię;

 1. Podczas korzystania ze Serwisu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

§ 8 Pliki cookies

 1. Administrator nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Serwisu internetowego.

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:

 1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Czytelnika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,

 2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymanie sesji Czytelnika Serwisu internetowego, dzięki której Czytelnik nie musi na każdej podstronie Serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

 4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Czytelnik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać ze Serwisu internetowego,

 5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Czytelnika.

 1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Czytelnika. Klienci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 2. Informacje zbierane automatycznie w czasie wizyty Czytelnika w Serwisie internetowym analizowane są przy użyciu narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google LLC. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Serwisu internetowego (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

 3. Serwis internetowy korzysta z narzędzia marketingowego Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook Inc. Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Czytelnika w Serwisie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook. Informacje zbierane w ten sposób będą przekazywane i przechowywane przez Facebook Inc. na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności serwisu Facebook (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 4. Serwis internetowy posiada podpięte kody usług Google Ads, które używane są do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google. W oparciu o pliki cookies i tagi remarketingowe wyświetlane są reklamy na postawie poprzednich wizyt Czytelnika na danej stronie internetowej. W każdej chwili istnieje możliwość dezaktywowania wyświetlania reklam w ten sposób za pomocą Menedżera preferencji reklam https://adssettings.google.com/authenticated

 

§ 9 Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Czytelników mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Administrator udostępnia dane osobowe Czytelników w szczególności podmiotom świadczącym usługi:

 1. pocztowe,

 2. płatności elektronicznych,

 3. księgowe,

 4. hostingowe,

 

§ 10 Uprawnienia Czytelników

 1. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Czytelnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Czytelnika jest zgoda, Czytelnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W zakresie, w jakim dane Czytelnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania Umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – Czytelnikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Czytelnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 4. Czytelnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

Strażacki.pl

Spis treści: