Węglewo

Podsumowanie ćwiczeń Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Węglewo 2023

Podsumowanie ćwiczeń Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego Węglewo 2023

II Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego w Węglewie 2023 za nami!

Za nami trzy wymagające dni dla straży pożarnych z powiatu poznańskiego i nie tylko. W Węglewie (pod Poznaniem) odbyły się II Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego. Wydarzenie polegało na współpracy Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostkami Państwowych Straży Pożarnych. W niektórych zadaniach uczestniczyły również zespoły ratownictwa medycznego z Poznania i Gniezna, a także policja. W wydarzeniu uczestniczyło 15 jednostek straży pożarnych.

Strażacy ćwiczyli umiejętności i zachowania podczas wypadków drogowych czy masowych. Szkolili się przede wszystkim w ratownictwie technicznym pod okiem Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego JRG-7 z Poznania.

Na uczestników czekało wiele, wymagających zadań. W trakcie ćwiczeń zmierzyli się z wypadkami drogowymi z udziałem sprzętu ciężkiego i pojazdu osobowego czy wypadkiem podczas prac rolniczych z udziałem maszyny rolniczej. We wszystkich przygotowanych ćwiczeniach udział brali poszkodowani (manekiny), które pozwoliły na przećwiczenie takich sytuacji jak: wyciąganie poszkodowanego z trudnodostępnego pojazdu (spod dźwigu) czy udzielanie mu pierwszej pomocy w trakcie akcji ratowniczej.

W piątek przeprowadzono wypadek masowy z udziałem dwóch autokarów oraz samochodu osobowego. Ważnym elementem tego zadania było uczestnictwo pozorantów, którzy odwzorowywali zachowania i obrażenia rzeczywistych rannych. To sytuacja, która zdarza się rzadko, ale ze względu na uczestnictwo dużej liczby poszkodowanych, ogromnie ważna jest dobra organizacja pracy i współpracy między służbami mundurowymi. Dlatego w ramach tego ćwiczenia zaangażowano także pogotowie ratunkowe WSPR w Poznaniu, Pogotowie Gniezno), Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie oraz policję.

Każde z zadań było podsumowane i omówione przez instruktorów z PSP. Podczas ćwiczeń podkreślana była waga współpracy między OSP a PSP, a także między innymi jednostkami służb mundurowych. Dobre przygotowanie jednostek straży pożarnych pozwoli na znaczne usprawnienie i przyspieszenie działań w sytuacjach zarządzania kryzysowego.

Strażacki.pl

II Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego w Węglewie 2

Galeria

Czytaj również