Poznań

Poznań: Akcja "Burza" w JRG 8

Poznań: Akcja "Burza" w JRG 8

1 grudnia 2020 roku w JRG-8 zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  został ogłoszony alarm "Burza", który przeprowadzany jest w przypadku konieczności szybkiego zebrania się całego stanu osobowego JRG w miejscu pełnienia służby. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa COVID-19 akcja ,,Burza” została przeprowadzona w formie aplikacyjnej.

Sprawdzono telefonicznie gotowość funkcjonariuszy bez osobistego wstawiennictwa w punkcie koncentracji sił i środków. Po potwierdzeniu przez wszystkich funkcjonariuszy gotowości przeprowadzono ćwiczenie praktyczne na placu JRG dla zmiany służbowej pełniącej służbę w tym dniu. Ćwiczenie zostało przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny służby oraz uwzględniając warunki zimowe.

Źródło: KM PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

1 grudnia 2020 roku w JRG-8 zgodnie z rozkazem Komendanta Miejskiego Państ

Galeria

Czytaj również