Kraków

Szkolimy strażaków z Ukrainy w zakresie likwidacji skażeń chemicznych i radiologicznych

Szkolimy strażaków z Ukrainy w zakresie likwidacji skażeń chemicznych i radiologicznych

Od kilku dni trwa szkolenie dla strażaków z Ukrainy w zakresie likwidacji skażeń chemicznych i radiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zdarzeń z udziałem fosforu oraz działań dekontaminacyjnych po eksplozji tzw. „brudnej bomby”.

Szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną. 

Przez ostatnie dni zostały zrealizowane takie tematy jak:

  • Rozpoznanie zagrożeń CBRNE,
  • Pobór i analiza próbek,
  • Taktyka działań ratowniczych podczas działań o charakterze CBRNE,
  • Organizacja ratownictwa chemicznego i ekologicznego w Polsce,
  • Procedury medyczne w zakresie CBRNE,
  • Postępowanie z pacjentem skażonym czynnikiem CBRNE,
  • Zadania dla szpitalnego oddziału ratunkowego w zdarzeniach o charakterze CBRNE,
  • Dekontaminacja pacjenta skażonego czynnikiem CBRNE.

Szkolenie prowadzą funkcjonariusze PSP z JRG 6 w Krakowie oraz pracownicy Collegium Medicum UJ.

Jutro (22 września) zajęcia będą odbywać się w KP PSP w Oświęcimiu. 

Źródło: KW PSP Kraków

Strażacki.pl

Od kilku dni trwa szkolenie dla

Galeria

Czytaj również