Mielec

Nowy 'technik' JRG 2 Mielec

Nowy 'technik' JRG 2 Mielec

W grudniu 2015 roku w ramach postępowania przetargowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zakupiono trzy średnie samochody ratowniczo - gaśnicze. Jeden z nich trafił do Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Mielcu.

Jest to zabudowane przez firmę Szczęśniak Iveco Eurocargo ML150E32, wyposażone w zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów oraz autopompę Godiva P2A 2010 o wydajności 2700 l/min. Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa składa się belki Elektra LZN-Slender, szczęściu lamp kierunkowych Axixtech MS6, lampy Elektra LBL-2000 oraz modulatora Haztec Euromax 8-8122-PL.

W jednostce będzie pełnił rolę samochodu ratownictwa technicznego.

Pozostałe dwa samochody trafiły do komend PSP w Jarosławiu i Leżajsku.

Foto. Podkapracie998 

Strażacki.pl

W grudniu 2015 roku w ramach postępowania przetargowego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zakupiono t

Galeria

Czytaj również