OSP Rzozów

Wizyty OSP Rzozów  Żadne służby mundurowe w kraju nie mogą poszczycić się tak dużym zaufaniem społecznym i bogatą tradycją jak Straż Pożarna. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej nie mogłoby zabraknąć i w Rzozowie. A jej historia sięga roku 1911, kiedy została założona straż ogniowa przy Kółku Rolniczym. Straż w takim nieformalnym stanie przetrwała trudne lata pierwszej wojny światowej, by w 1922 roku - już w wolnej Polsce - zostać zarejestrowaną w powiatowej komendzie Straży Pożarnej w Krakowie. To moment, kiedy straż zaczyna rozwijać się naprawdę prężnie. Czytaj dalej...

OSP Łętowice

Wizyty OSP Łętowice  Straż pożarna w Łętowicach została założona w 1887 roku i pierwotnie nazywała się Ochotnicza Straż Ogniowa. Założycielami i pierwszymi członkami zarządu byli Padło ówczesny właściciel dworu jako prezes oraz Jan Solak - jako komendant. Zakupiono pierwszą sikawkę ręczną, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Czytaj dalej...

OSP Szymiszów

Wizyty OSP Szymiszów  Ochotnicza Straż Pożarna w Szymiszowie (woj. Opolskie, powiat i gmina Strzelce Opolskie) została założona 10 października 1928 roku. Pierwszym komendantem OSP został wtedy Herman Szczerbiński, a jednostka na swoje wyposażenie otrzymała sikawkę konną napędzaną ręcznie, bosaki, łopaty, tłumice, wiadra, hełmy i pasy. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowej

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowej  W województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Sękowa wśród malowniczych gór pasma Beskidu Niskiego, swoją działalność prężnie prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Sękowej. Czytaj dalej...

OSP Czubrowice

Wizyty OSP Czubrowice  W Czubrowicach myśl o założeniu straży pożarnej przekuto w czyn w 1926 roku. Wtedy na zebraniu wiejskim kilkunastu obywateli wyraziło wolę wstąpienia w szeregi organizacji. Spośród nich wybrano pierwszy skład zarządu. Zapał do pracy był ogromny. Czytaj dalej...

Wizyta ekipy JeleniaGóra998 w OSP Jelenia Góra – Wiejska

Wizyty Wizyta ekipy JeleniaGóra998 w OSP Jelenia Góra – Wiejska  Ochotnicza Straż Pożarna Jelenia Góra – Wiejska jest jedną z trzech jednostek OSP miasta Jelenia Góra. W związku z tym zabezpiecza obszar miasta Jelenia Góra, ale w przypadku potrzeby może być zadysponowana poza ten obszar. Czytaj dalej...

OSP Wilczkowice

Wizyty OSP Wilczkowice  Ochotnicza Straż Pożarna Wilczkowice powstała w 1918 roku. Na swoim wyposażeniu druhowie posiadają samochód ratowniczo – gaśniczy Star L70/LE GBA 2,5/16, który wyposażony jest w zbiornik wodny i środek pianotwórczy oraz sprzęt ratowniczy. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie-Chorzeń

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie-Chorzeń  Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie-Chorzeń powstała w 1918 roku. 30 grudnia 2013 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dysponuje trzema pojazdami. Czytaj dalej...

OSP w Wierzchowicach

Wizyty OSP w Wierzchowicach  Jednostka została założona 26 lipca 1945 roku, w tym samym roku członkowie jednostki zakupili wóz konny "sikawka konna" która rok później brała udział pierwszy raz w akcji pożaru budynku gospodarczego w Wierzchowicach. W 1964 roku rozpoczęła się budowa nowej remizy, brali w niej udział wszyscy chętni członkowie. Czytaj dalej...

OSP Milanów

Wizyty OSP Milanów  Jako początki działalności i czas powstania Milanowskiej straży przyjmuje się rok 1906, kiedy to w dworze została powołana do życia straż, a jej inicjatorem i pierwszym założycielem był student szkoły górniczej Rudolf Levittoux, który za przekonania polityczne został wydalony z uczelni przez władze carskie. Tworzenie straży w tak trudnych czasach stało się wielkim wyzwaniem dla jej założycieli, niemniej jednak sama idea działania spodobała się właścicielowi ziem milanowskich księciu Włodzimierzowi Czetwertyńskiemu, który objął funkcję prezesa i stanął na czele Zarządu. Czytaj dalej...

Wizyta ekipy JeleniaGóra998 w OSP Miłków

Wizyty Wizyta ekipy JeleniaGóra998 w OSP Miłków  Straż pożarna w Miłkowie została założona w listopadzie 1880 roku. W początkowym okresie liczyła 30 członków, ochotników. Jednostka była uznawana za najlepszą w województwie jeleniogórskim. W roku 1905 powstaje nowa strażnica, a w 1920 zostaje rozbudowana. Rok 1934 jest rokiem przełomowym w działalności strażaków z Miłkowa. Jednostka zostaje zmotoryzowana, wóz konny zastąpiło nowe auto strażackie, a tradycyjną sikawkę pompa motorowa. W czasie wojny w strażnicy znajdował się posterunek i areszt milicji. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobicach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobicach  Ochotnicza Straż Pożarna w Zgłobicach powstała w 1928 roku. Jej założycielem był mieszkaniec Zgłobic Pan Stefan Śledź oraz Pan Adam Marszałkowicz. Początkowo straż liczyła 9 osób. Akcje gaśnicze - głównie domów, stodół i "obejścia"- były prowadzone za pomocą sprzętu wykonanego osobiście przez członków jednostki. Jednakże w uznaniu za zaangażowanie w rozwój jednostki ówczesny wójt podarował i przekazał w posiadanie straży ręczną pompę. Zebrania drużyny strażackiej odbywały się co 2 tygodnie w domu założyciela jednostki. Czytaj dalej...

OSP Czernina

Wizyty OSP Czernina  Pierwsze wzmianki na temat istnienia Straży Ogniowej w miejscowości Czernina można odnaleźć w kronikach Ewangelików którzy zamieszkiwali Czerninie w 1908r. Jednak dokumenty które zachowały się do dziś pochodzą z 1948r. Dokumentem który ocalał jest protokół Nr 1 z zebrania organizacyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerninie odbytego w dniu 9 Października 1948 roku na którym dokonano wyboru pierwszych władz OSP Czernina. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach Ochotnicza Straż Pożarna w Osinach (gmina Mirzec, powiat Starachowice) została założona w marcu 1928 roku. Pomysłodawcą jej powołania był kierownik miejscowej szkoły Gustaw Kwieciński. W niedługim czasie utworzył Radę Sztabową oraz Zarząd a sam został Naczelnikiem. Jednostka była pierwszą strażą ogniową na terenie gminy Mirzec. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Cybince  Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cybince ma pewne "luki czasowe", ponieważ dokumentacja nie była prowadzona na bieżąco lub osoby, które ja prowadziły zmarły nie przekazując nikomu dokumentacji. Większość początkowych danych jest jedynie oparta na informacjach otrzymanych od żyjących mieszkańców Cybinki, pamiętających powstanie w miejscowości straży pożarnej. Czytaj dalej...

OSP Prostki

Wizyty OSP Prostki  Początki działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostkach sięgają już okresu powojennego, kiedy to 10 lutego 1947 roku odbyło się zebranie organizacyjne. Pierwszym prezesem jednostki wybrany został Władysław Tombacher, naczelnikiem-Szczepan Lepak. Pierwsze kroki działalności były bardzo trudne: do dyspozycji strażaków była niewielka strażnica, pompa ręczna (do obsługi której potrzebnych było 8 osób),kilka odcinków węży tłocznych,parciane węże i prądownice. Czytaj dalej...

OSP w Szymbarku

Wizyty OSP w Szymbarku  OSP w Szymbarku została założona dnia 8 lutego 1956 roku na mocy protokołu z tego samego dnia zatwierdzonego przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymbarku z podpisem i pieczęcią podłużną (po prawej stronie) Powiatowego Komendanta Straży w Gorlicach – Władysława Bajorka. Czytaj dalej...

OSP w Bolszewie

Wizyty OSP w Bolszewie  Ochotnicza Straż Pożarna w Bolszewie powstała w 1930 roku. Strażacy dysponują budynkiem w której na parterze znajdują się dwa garaże, w których stacjonują wozy, pralnia połączona z suszarnią ubrań, magazyn sprzętu i umundurowania oraz „Prezesówka”. Dodatkowo w wieży stworzono suszarnie i magazyn węży gaśniczych. Czytaj dalej...

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach

Wizyty Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach  Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach powstała 3 marca 1957 roku. Inicjatorem założenia OSP był Bronisław Babijńczuk. W kwietniu 1957 roku OSP została wyposażona w prądownicę ręczną i 40 metrów węża. W 1958 roku 12 lutego na walnym zebraniu OSP podjęła decyzję o budowie remizy strażackiej jako czyn społeczny mieszkańców Piask. Już w listopadzie 1958 roku zostały postawione ściany i został założony dach. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Przybradzu

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Przybradzu  Ochotnicza Straż Pożarna w Przybradzu została założona w 1912 roku z inicjatywy księdza kanonika Józefa Batko i kierownika szkoły w Przybradzu Stanisława Mazanka. Organizacja ta do czasu wybuchy wojny światowej bardzo dobrze się rozwijała. W czasie I wojny światowej i w dalszych latach po wojnie działalność OSP osłabła. Ożywienie działalności nastąpiło w 1924 roku. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej – Natkowie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej – Natkowie  Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przemykowskiej - Natkowie powstała w 1906 roku. Inicjatorami jej założenia byli miejscowi chłopi, którym przewodził Szymon Stańczyk. Podstawowym sprzętem gaśniczym ochotników były wiadra i łopaty, a transport odbywał się wozami konnymi. Stara drewniana remiza znajdowała się po przeciwnej stronie istniejącej obecnie strażnicy. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej

Wizyty Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej  Jednostka Podhalańskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Dolnej została założona w 1885r. W 1992 roku została poświęcona oraz oddana do użytku nowa strażnica która została rozbudowana i wyremontowana w 2005r. W 1997 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego (KSRG). W 2001 roku po spełnieniu określonych warunków została jednostką tzw. pięciominutowego wyjazdu. Czytaj dalej...

OSP Suchedniów

Wizyty OSP Suchedniów  Ochotnicza Straż Pożarna Suchedniów została założona w 1903 roku. Blisko dziewięćdziesiąt lat później w roku 1995 jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Jest jedną z najaktywniejszych jednostek w województwie świętokrzyskim. Czytaj dalej...

OSP w Radziejowicach

Wizyty OSP w Radziejowicach  Jednostka powstała w roku 1923, prezesem nowo powstałej straży został Prejs Bogdan, naczelnikiem Mikołajczyk Hipolit. Wielkim zwolennikiem powstanie OSP w Radziejowicach był ks. Kozarzewski Aleksander. Strażnica mieściła się w Cegielni, gdzie w szopie przechowywane były bosaki, drabiny i pompa dwucylindrowa do ćwiczeń. Czytaj dalej...

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczkowie

Wizyty Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczkowie  Pierwsze zalążki straży pożarnych powstały w Królestwie Polskim w 1863r. W latach 1863-1933 istniały dzielnicowe związki straży pożarnej, które w 1921r. utworzyły Główny Związek Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1933-1939 i 1945-1942 działał Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej o jednolitej strukturze organizacyjnej (kręgi wojewódzkie i powiatowe). Czytaj dalej...

Następna strona

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet