Statystyki OSP

 

W kategorii tej przedstawiamy statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP z terenu całego kraju w 2020 roku.

Zestawienia uzyskaliśmy dzięki współpracy z rzecznikami poszczególnych Komend PSP. Dla lepszej czytelności, zestawienia zostały podzielone na 16 części z podziałem na województwa. W każdym z nich znajdziecie informację o liczbie wyjazdów jednostek OSP, które zostały poukładane od największej liczby do najmniejszej.

Uwaga - prezentowane dane statystyczne są danymi poglądowymi. Ze względu na możliwe błędy, sposób ewidencjonowania i archiwizowania wyjazdów w cyfrowym systemie ewidencji zdarzeń PSP, zaprezentowane liczby mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych wyjazdów.

Najczęściej przedstawione tabelki składają się z podziału na: liczbę wyjazdów do pożarów, miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów, przynależność do KSRG oraz łączną sumę wyjazdów całym w roku. 

Dziękujemy za współpracę i udostępnienie informacji wszystkim Komendom Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Sprawdź liczbę wyjazdów w swoim województwie!